Tag Archives: Gramatika greske

Gramaticke greske

10 neoprostivih gramatičkih i pravopisnih grešaka: Nemojte više da se sramotite!

Zbog ovih grešaka nastavnici su uvek davali jedinice bez razmišljanja

Na skoro svakom internet forumu postoji tema jezičkih nedoumica i grešaka, gde se u najsitnije detalje raspravlja o najtananijim i najsitnijim gramatičkim i praopisnim začkoljicama, u koje ponekad nisu sigurni ni oni kojima je jezik profesija.

Predstavljamo vam listu 10 katastrofalnih grešaka, zbog kojih nastavnici daju jedinice bez puno objašnjavanja i zbog kojih se pojedini đaci, ali i odrasli svakodnevno sramote:

1. Negacija uz glagole se piše odvojeno

“Neznam, neželim, nemogu” su katastrofalne nepravilnosti. Pravilno je “ne znam”, “ne želim”, “ne mogu”. Izuzetak su reči “neću” i “nemoj” koje se pišu sastavljeno.

2. Negacija uz prideve se piše sastavljeno

“Ne srećan”, “ne umoran”, “ne zadovoljan” su nepravilni oblici. Pravilno je “nesrećan”, “neumoran”, “nezadovoljan”.

3. Prezent glagola “biti”

Pravilno je “ja bih, ti bi, on/ona bi, mi bismo, vi biste, oni bi”. Sve ostalo je nepravilno.

4. Kada se rečca “li” odvaja

“Da li”, “je li”, a ako pišemo u skraćenom obliku takođe sastavljeno da l’, je l’ (nipošto se je l’ ne meša sa jer!)

5. Jednina reči čitaoci, branioci, primaoci…

Čitalac, branilac, primalac, a nikako čitaoc i slično.

6. Hvaliti i faliti

Kada vam nešto nedostaje, onda vam fali, a kada je neko nešto dobro uradio, onda se on hvali.

7. Hoćemo ili nećete?

Uvek i isključivo – piše se zajedno.

8. Slovo J, da ili ne?

Slovo J je suvišno u prošlom vremenu (učio, radio, bio), ali je neophodno u prisvojnim zamenicama – moje, tvoje.

9. Glasovne promene

Pravilno je reći potpredsednik, a nepravilno je napisati podpaliti, hrvacki, svecki, srbski…

10. Superlativ je uvek jedna reč

Najbolji, najjači, najslabiji, a ne naj bolji, naj jači, naj slabiji…