Utvrdjivanje inteligencije

Samo natprosečno inteligentni ljudi mogu da odgovore tačno na ova 3 pitanja!

Iako su već možda nekada u životu naišli na ovu mozgalicu, ljudi i dalje često pogrešno odgovaraju na postavljena pitanja.

Ovaj test je prvi opisao psiholog Sane Frederik 2005. godine, povezao ga je s inteligencijom i raznim merenjima rasuđivanja.

Na uzorku od 3428 ljudi, trećina (33 posto) je pogrešno odgovorila na sva pitanja. Većina ispitanih, njih 83 posto, odgovorila je pogrešno na najmanje jedno pitanje. Među njima su bili i visoko obrazovani ljudi.

Ljudi koji tačno odgovore na sva 3 pitanja su izuzetno inteligentni, dok su ostali prosečni. U proceni inteligencije je važno i koliko brzo neko dođe do tačnog odgovora.

Pokušajte i vi, pitanja su tu:
1. Palica i lopta koštaju ukupno 1.10 dolara. Palica košta 1 dolar više od lopte. Koliko košta lopta?

2. Ako 5 mašina za 5 minuta napravi 5 predmeta, koliko vremena treba da 100 mašina napravi 100 predmeta?

3. Na jezeru su lokvanji. Svakog dana, veličina lokvanja koji prekrivaju jezero se povećava dvostruko. Ako je potrebno 48 dana da lokvanji prekriju celo jezero, koliko vremena treba da prekriju polovinu?

Tačni odgovori:

1. U ovom slučaju tačan odgovor je 5 centi, ne 10 kako većina ljudi odgovori. Palica stoji 1.05 dolara, a lopta 5 centi – to zajedno daje 1.10 dolara.

Studija sprovedena na Prinstonu je otkrila da ljudi koji su odgovorili 10 centi zapravo imaju problema sa strpljenjem – nestrpljiviji su od onih koji su odgovorili tačno.

2. Tačan odgovor na ovo pitanje je – 5 minuta. U pitanju je jasno da jednoj mašini treba pet minuta da napravi jedan predmet. Tako će i 100 mašina posao obaviti u 5 minuta.

3. Ako ste odgovorili – 47 dana – tada se možete pohvaliti izraženijom inteligencijom jer mnogi su rekli 24, što je pogrešno.

Ako se površina jezera koja je prekrivena lokvanjima udvostručuje svakoga dana, tada je potreban jedan dan da bi od polovine jezera, celo postalo prekriveno lokvanjima.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *