Sa koliko godina ste izgubili nevinost?

Spreovedeno je istrazivanje da se uoce trazlike u godinama u raznim zemljama z astupanje u seksualne odnose. Evo jst ase otkrilo.

U današnjem društvu seks sve prodaje i bitan je u svim aspetktima ljudskog života. Od marketinških kampanja do filmova, nezaobilazan je svuda. Uz toliku sveopštu popularizaciju seksa možda ste se zapitali sa koliko godina ljudi gube nevinost u raznim zemljama.
Da bi odgovorio na ovo pitanje Durex je sproveo istraživanje u 45 zemalja. Istraživanje je pokazalo da su Malezijci najstariji kada stupe u prvi seksualni odnos sa u preoseku 23 godine, a blizu njih su i Indija sa 22, 9 i Singapur sa 22,8 godina u proseku.
Kako izgleda, nevinost se kasnije gubi u Aziji, prosečno u Kini sa 22,1 godinom, Hong Kong 20,2 i Vijetnam19,7 godina.
Najmleđe osobe koje stupaju u seksualne odnose žive u Skandinavskim zemljama, na Islandu sa 15,6, Dasnskoj16,1, Švedskoj 16,2, Norveškoj 16,5 i Finskoj 16,5.

Ovako izgleda svih 45 zemalja kada se radi o proseku godina u kojima mladi gube nevinost:

1. Malezija – 23
2. Indija – 22,9
3. Singapur – 22,8
4. Kina – 22,1
5. Tajland – 20,5
6. Hong Kong – 20,2
7. Vijetnam -19,7
8. Nigerija – 19,7
9. Japan – 19,4
10. Španija – 19,2
11. Indonezija – 19,1
12. Poljska – 19
13. Italija – 18,9
14. Tajvan -18,9
15. Rusija – 18,7
16. Meksiko 18,7
17. Južna Afrika – 18,7
18. Francuska – 18,5
19. Velika Britanija – 18,3
20. Švajcarska – 18,2
21. Kanada – 18,1
22. Holabndija – 18,1
23. Grčka – 18,1
24. SAD – 18
25. Australija – 17,9
26. Turska – 17,8
27. Novi Zeland – 17,8
28. Slovenija – 17,8
29. Nemačka – 17,6
30. Brazil – 17,4
31. Filipini – 17,4
32. Irska – 17,3
33. Hrvatska – 17,3
34. Austrija – 17,3
35. Češka – 17,2
36. Čile – 17,2
37. Belgija – 17,2
38. Portugal – 16,9
39. Bugarska – 16,9
40. Izrael – 16,7
41. Finska – 16,5
42. Norveška – 16,5
43. Švedska – 16,2
44. Danska – 16,1
45. Island15,6

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *