Ovakvi muškarci imaju VEĆE ŠANSE da se ožene, a nema veze ni sa lepotom ni BOGATSTVOM

Nešto drugo je ključno…

Ljubav je veoma individualna stvar. Nešto što nekoga privlači, drugoga odbija. Ali ako je verovati naučnicima, jedna vrsta inteligencije bitno povećava izglede za dugotrajan brak, bar kad su u pitanju muškarci.

Stručnjaci Ekonomskog fakulteta Hanken i Univerziteta Alto u Helsinkiju, u saradnji sa Univerzitetom u Filadelfiji, istraživali su vezu između inteligencije muškarca i izgleda da se oženi i ostane duže u braku. Oni su koristili podatke finskih oružanih snaga, Centra za registraciju stanovništva u Finskoj i finske poreske uprave da bi analizirali inteligenciju oko 190.000 muškaraca, ali i varijabilne kategorije, kao što su primanja i društveni status.

Rezultate IQ testova podelili su na tri grupe: verbalnu, logičku i numeričku inteligenciju.

Verbalna inteligencija je sposobnost za analiziranje informacija i rešavanje problema putem verbalnog rasuđivanja.

Logička inteligencija podrazumeva sposobnost razumevanja i rešavanja složenih problema, a numerička je karakteristična po matematičkom pristupu.

Naučnici su zaključili da inteligentniji mladići imaju više izgleda da se ožene, a najviše oni sa višim stepenom verbalne inteligencije.

Inteligentniji muškarci takođe imaju veće šanse da sačuvaju brak, nezavisno od vrste inteligencije.

Naučnici su takođe otkrili da bogatiji muškarci, doduše, imaju veće izglede da se ožene, ali da oni sa višim kvocijentom inteligencije ostaju duže u braku.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *