Dlan

(FOTO) NEMAJU SVI LINIJU SUDBINE NA DLANU: Evo šta se dešava s ljudima koji nikako ne mogu da je uoče… NIJE NAIVNO!

Linija sudbine proteže se vertikalno preko sredine dlana, u nekim slučajevima od zgloba ruke do brežuljaka ispod prstiju, tako da preseca liniju glave i liniju srca.

Ponekad je to kratka crta samo na sredini dlana, dok je neki ljudi uopšte nemaju, odnosno nije vidljiva na dlanu. Iako se zove linijom sudbine, to nije linija koja predviđa vašu sudbinu i na temelju nje ne može se predviđati budućnost.

Postoji mnogo spoljašnjih faktora koji utiču na naš život, pri čemu neki od njih mogu imati i presudan uticaj – linija sudbine pokazuje upravo to koliko je verovatno da se taj spoljnji uticaj zaista odrazi na vaš život.

Kod ljudi koji je nemaju liniju sudbine znači da je to zato što čovek ima potpunu kontrolu nad svojom sudbinom ili su se potpuno prepustili tome da ih život nosi.

Linija sudbine govori o tome da li vas ispunja vaš napredak ili ste njime frustrirani. Ona je mera vašeg uspeha, odnosno vašeg osećaja koliko ste uspeli u onome što zapravo želite da ostvarite.

Dugačka linija sudbine koja se proteže od zgloba ruke pa visoko prema brežuljcima ispod prstiju govori o tome da je vaš uspeh došao rano i da ste puno energije uložili u njega.

Kad je ta linija kraća, treba obratiti pažnju na tačke u kojima počinje i završava. Tačka u kojoj linija sudbine počinje (gledano od zgloba ruke) upućuje na vreme kad biste mogli da postanete samostalni i preuzmete život u svoje ruke. Kad linija počinje visoko na dlanu, pokazuje da lični uspeh dolazi kasno.

Kod čitanja linije sudbine usporedite linije na oba dlana. Kod dešnjaka leva ruka označava predispozicije, odnosno mogući razvoj događaja, dok desna upućuje na ono što činite sa svojim životom – ako je linija sudbine na toj strani jače izražena, vaš uticaj na život je vrlo jak.

Ako postoje prekidi na liniji sudbine na bilo kojoj ruci, oni mogu da upućuju na neke događaje – kao što je traumatičan prekid, teška bolest – koji snažno utiču na to u kojem pravcu vaš život ide.

Kakva sve linija sudbine može biti

Kad linija sudbine započinje od linije života, to upućuje na snažne porodične veze u mlađoj fazi života. Ukoliko linija sudbine završava na Jupiterovom brežuljku (to je jastučić ispod kažiprsta), to upućuje na to da će osoba doći na poziciju na kojoj će imati vrlo veliki uticaj.

Kad linija sudbine završava na Apolonovom brežuljku (jastučić ispod prstenjaka), to upućuje na mogući uspeh u različitim vrstama umetničkog izražavanja. U sličaju da linija sudbine završava na Merkurovom bregu (jastučić ispod maloga prsta), to upućuje na uspeh u biznisu.

Ukoliko se završetak linije sudbine račva na nekoliko brežuljaka, to je vrlo povoljno za “vlasnika dlana”. Prekidi u liniji dlana upućuju na prekide u karijeri, a ako se neki delovi preklapaju, one upućuju na lakoću tranzicije.

Ostale karakteristike dlana

Izražena linija Sunca govori o umetničkom talentu, slavi i uspehu. Ako nije isprekidana, označava veliko bogatstvo i sreću. Jupiterov breg upućuje na to da imate osobvine vođe, pa linija sudbine koja završava na Jupiterovom bregu govori o ambiciji.

Što je palac fleksibilniji, to je osoba karakterno jednostavnija i opuštenija. Manjak fleksibilnosti sugeriše na tvrdoglavost. Ako se linija sudbine deli na nekoliko brežuljaka, mogli biste imati uspeha u više različitih karijera.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *